Vizyon-Misyon


MİSYONUMUZ
Çalışanlarımızın motivasyonunu ve müşterilerimizin memnuniyetini birinci sırada muhafaza ederek, ürünleri zamanında tam, eksiksiz ve kalite standartlarına uygun olarak gerektiğinde lojistiğini de sağlayarak teslim etmek, sektörde daima ileri teknolojinin takipçisi olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ
Sac sektöründe meydana gelen yoğun rekabet şartları ve teknolojinin getirdiği imkanlarla daha bilinçli olarak; müşterilerin farklılaşan istek ve beklentilerini karşılamak, gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini zorunlu kılmak ve sektörümüzde ürün standartlaşmalarını sağlayarak ülke ekonomimizde ham madde tedarikinde standartlaşmayı sağlamaktır .

Sac sektöründeki talep ve beklentileri yılların getirdiği tecrübe ve konuya uzman bakışıyla isabetli biçimde değerlendirmekte; dinamik ve yenilikçi  bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir.

"Kalitede Süreklilik", "Uygun Fiyat", "Karşılıklı Güven" ve "Dürüstlük" vizyonumuzu oluşturan temel ilkelerimiz ve vazgeçilmeyecek değerlerimizdir.

Vizyonumuz, önem verdiğimiz ilke ve değerlere bağlı kalarak, tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp, ürün veya hizmetin teslim edilmesine kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetleri kusursuzca tamamlayarak sac sektörünün lider kuruluşlarından biri olmaktır.